Hot line : 0902 235 237
Email : info@datnenthuongmai.com

Thị xã Dĩ An đủ điều kiện trở thành thành phố trực thuộc tỉnh

Sau 20 năm thành lập, đến nay thị xã Dĩ An đã phát triển mạnh mẽ, đồng bộ trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh, góp phần xây dựng, phát triển đô thị thị xã theo hướng văn minh, hiện đại. Điều đáng mừng là đến nay, thị xã đã cơ bản đủ điều kiện trở thành thành phố trực thuộc tỉnh.
                Một góc trung tâm đô thị TX.Dĩ An
 
Nền tảng tạo đà phát triển đô thị 
 
Qua sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TX.Dĩ An giữa nhiệm kỳ 2015-2020 (số liệu tính từ năm 2015 đến 2018) của Đảng bộ thị xã cho thấy, giá trị thương mại của địa phương tăng bình quân 35,19%/năm; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu thực hiện 67.677 tỷ đồng, tăng 34,99% so với kế hoạch; giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 10,68%/năm... Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước về tài nguyên - môi trường, sử dụng đất đai theo quy hoạch và kế hoạch được địa phương thực hiện tốt; công tác quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị được chú trọng, đã thực hiện xong việc điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Dĩ An đến năm 2040; đến nay tỷ lệ sử dụng nước máy đạt 100%. Cùng với đó, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo tiếp tục được thị xã quan tâm thực hiện tốt...
 
Ông Lê Thành Tài, Chủ tịch UBND TX.Dĩ An, cho biết gần 20 năm qua, thị xã đã có sự phát triển mạnh mẽ, đồng bộ trên các lĩnh vực; hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt theo kế hoạch đề ra; chi tiêu ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu phát triển của địa phương. Những kết quả đạt được trong những năm qua là cơ sở, động lực và nền tảng tạo đà cho thị xã phát triển trong thời gian tới, góp phần xây dựng và phát triển đô thị thị xã theo hướng văn minh, hiện đại.
                                Một góc thị xã Dĩ An
 
Theo ông Tài, việc thành lập TP.Dĩ An trực thuộc tỉnh trên cơ sở chuyển nguyên hiện trạng diện tích tự nhiên, dân số và địa giới hành chính của TX.Dĩ An là phù hợp với các quy định hiện hành, tương xứng vị trí địa lý của thị xã, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển đô thị của tỉnh Bình Dương (Quyết định số 2481/QĐ-UBND ngày 23-6-2009 của UBND tỉnh về đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Dĩ An tới năm 2020, tầm nhìn năm 2030). Đồng thời, việc thành lập TP.Dĩ An sẽ tạo điều kiện để địa phương phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh phát triển đô thị, theo đúng quy hoạch của tỉnh; tiếp tục thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp hỗ trợ, giảm nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; cùng với đó bảo đảm an sinh xã hội, tạo môi trường thuận lợi hơn để người dân sinh sống, việc làm, lao động, học tập và giải trí.
 
Các điều kiện, tiêu chuẩn đạt theo quy định
 
Đến nay, các điều kiện, tiêu chuẩn việc thành lập TP.Dĩ An trực thuộc tỉnh Bình Dương đã bảo đảm đạt theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19-6-2015 và Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25-5-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
 
Theo đó, đối với tiêu chuẩn về quy mô dân số, dân số TX.Dĩ An tính đến ngày 31-12-2018 là 403.760 người, trong đó dân số thường trú là 178.202 người, dân số quy đổi là 225.558 người. Theo quy định tại Khoản 1, Điều 5, Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 thì dân số đối với thị xã là 150.000 người trở lên. Như vậy TX.Dĩ An đã đạt tỷ lệ 254%. Đối với tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, TX.Dĩ An có diện tích tự nhiên là 60,04km2. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 5, Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 thì diện tích tự nhiên đối với thị xã là 150km2 trở lên. Áp dụng theo Điểm c, Khoản 2, Điều 31 của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH quy định: Việc thành lập đơn vị hành chính đô thị trên cơ sở 1 đơn vị hành chính cùng cấp mà không làm tăng đơn vị hành chính thì không áp dụng Khoản 2, Điểm a, Khoản 3, các Điều 4, 5 và 6, Khoản 2 và Khoản 3, Điều 7, Khoản 2, Điều 8 và Điều 9 của nghị quyết này. Như vậy, tiêu chuẩn này của TX.Dĩ An được đánh giá ”Đạt” so với quy định.
 
Đối với tiêu chuẩn về đơn vị hành chính trực thuộc, TX.Dĩ An thành lập trên cơ sở nguyên hiện trạng 7 phường hiện hữu, có tỷ lệ số phường trên số đơn vị hành chính cấp xã là 7/7 (100%). Tiêu chuẩn này của thị xã được đánh giá "Đạt" so với quy định. Với tiêu chuẩn đã được cấp có thẩm quyền công nhận là đô thị loại III, TX.Dĩ An được công nhận là đô thị loại III tại Quyết định số 113/QĐ-BXD ngày 7-3-2017 của Bộtrưởng Bộ Xây dựng. Như vậy, tiêu chuẩn này thị xã đã đạt theo quy định. Về tiêu chuẩn cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội, TX.Dĩ An đạt 6/6 tiêu chí quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13.
 
Như vậy, căn cứ Điều 5 Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13, TX.Dĩ An đã đạt 5/5 tiêu chuẩn để thành lập TP.Dĩ An trực thuộc tỉnh Bình Dương.
 
                                                                                                                     Theo Baobinhduong
Chúng tôi trên Facebook
Rao vặt
Chúng tôi trên Google+
 
Chúng tôi trên Twitter
 • Giới thiệu

  Website datnenthuongmai.com cung cấp những thông tin về thị trường bất động sản, những dự án mà chúng tôi đang phân phối hoặc hợp tác đầu tư.
 • Liên hệ

  Địa chỉ

  492/32 Xa Lộ Hà Nội, P. Phước Long A, Quận 9, TP.HCM

  Điện thoại

   0902 235 237 | 0975 27 47 27

  Email

  info@datnenthuongmai.com

 • Bản đồ