Hot line : 0902 235 237
Email : info@datnenthuongmai.com

Cò đất vùng ven than trời vì nhiều trường hợp cấm tách thửa

Chưa kịp vui mừng vì Quyết định 60/2017/QĐ-UBND, quy định diện tích đất tối thiểu được tách thửa, vừa được ký ban hành, nhiều cò đất đã than trời khi phát hiện các trường hợp bị cấm tách thửa đất.
UBND Tp HCM đã cho ra Quyết định 60/2017 thay thế cho Quyết định 33/2014 về diện tích tối thiếu được phép tách thửa tại các Quận/ huyện Tp HCM  
 
Cụ thể, theo Quyết định 60/2017/QĐ-UBND, có 4 trường hợp không được tách thửa, được quy định tại Điều 4.
 
Thứ nhất, khu vực bảo tồn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt danh mục phải bảo tồn theo quy định pháp luật.
 
Thứ 2, biệt thự thuộc sở hữu nhà nước: Biệt thự thuộc nhóm 1 và nhóm 2 theo quy định tại Thông tư số 19/2016/TT-BXD.
 
Thứ 3, các khu vực đang là biệt thự được tiếp tục quản lý theo quy hoạch; biệt thự thuộc dự án đã quy hoạch; đất ở thuộc các dự án đã được nhà nước giao đất, cấp giấy chứng nhận cho từng nền theo quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt; khu vực có quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt.
 
Trường hợp quy hoạch này được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh thì việc tách thửa phải đảm bảo đúng theo quy hoạch đã được điều chỉnh và theo Quyết định này.
 
Đất thuộc quy hoạch đất ở xây dựng mới bị hạn chế tách thửa
 
Thứ 4, nhà đất thuộc các khu vực đã có Thông báo thu hồi đất hoặc Quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 
Đặc biệt, trong quy định về tách thửa các loại đất, quy định tại Điều 5, Quyết định 60/2017/QĐ-UBND, chỉ những khu đất thuộc quy hoạch đất dân cư hiện hữu hoặc dân cư hiện hữu chỉnh trang mới được tách thửa. Riêng trường hợp khu đất thuộc quy hoạch đất ở xây dựng mới, đất sử dụng hỗn hợp (trong đó có chức năng đất ở) và có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, để thu hồi thực hiện dự án thì không được tách thửa đất.
 
Sau 3 năm kể từ ngày rà soát phê duyệt các quy hoạch này, mà chưa có quy hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện hoặc có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện và chưa có thông báo thu hồi đất, chưa có quyết định thu hồi đất, mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì được tách thửa đất.
 
Theo giới đầu tư đất nền, Quyết định 60/2017/QĐ-UBND có nhiều điểm thoáng hơn Quyết định 33/2014/QĐ-UBND trước đó. Tuy nhiên, hiện nay, đất thuộc quy hoạch đất dân cư hiện hữu hoặc dân cư hiện hữu chỉnh trang không còn nhiều để tách thửa. Phần lớn đất được giới đầu tư gom vào đang thuộc quy hoạch đất ở xây dựng mới, nên sẽ phải chờ thời gian 3 năm từ khi phê duyệt các quy hoạch, mới biết có được tách thửa hay không.
 
                                                                                                                 Quốc Tuấn
 
Chúng tôi trên Facebook
Rao vặt
Chúng tôi trên Google+
 
Chúng tôi trên Twitter
 • Giới thiệu

  Website datnenthuongmai.com cung cấp những thông tin về thị trường bất động sản, những dự án mà chúng tôi đang phân phối hoặc hợp tác đầu tư.
 • Liên hệ

  Địa chỉ

  492/32 Xa Lộ Hà Nội, P. Phước Long A, Quận 9, TP.HCM

  Điện thoại

   0902 235 237 | 0975 27 47 27

  Email

  info@datnenthuongmai.com

 • Bản đồ